Zakres wsparcia

Udzielam wsparcia wszystkim osobom dorosłym, które potrzebują pomocy, bo czują, że mają trudności w jakimś obszarze swojego życia.
Psychoterapia integracyjna jako główną zasadę przyjmuje dostosowanie się do potrzeb pacjenta.
Do zakwalifikowania się na terapię wymagany jest wywiad wstępny, dla określenia celów i możliwości związanych z terapią.
Nie przyjmuję pacjentów uzależnionych, ponieważ nie posiadam do tego kwalifikacji – nie jestem terapeutą uzależnień. Tak samo w przypadku par oraz terapii dzieci i młodzieży.
Powrót do góry